Er du interesseret i at blive klogere på kunst?

Og kunne du tænke dig at være med i et projekt, der undersøger, hvad kunst gør ved os og vores opfattelse af verden?

Resultatet af det hele skal ende i en bog under titlen: Kunst for alle – eller kunst for få. Her kan du bidrage med vigtig viden

Gallery LM efterlyser et x-antal deltagere, der vil dele deres oplevelser af kunst med andre i små grupper.

Vi mødes et par eftermiddage og aftener, et par timer ad gangen i galleriet i St. Sct. Mikkelsgade 10 A, i Viborg. Udgangspunkt for snakken er kunst, der er udstillet i galleriet.

Alle kan deltage: unge, voksne, ældre. Forskellige grupperinger, forskellige erhverv, foreninger, osv. Eneste krav er, at man vil dele sine oplevelser i en lille gruppe på maks. 6 – 8 personer ad gangen.

Projektet tager udgangspunkt i 9 temaer der bl.a. handler om: Hvad definerer kunst? Hvordan kan man se på samtidskunst? Hvorfor er noget kunst og andet ikke? Der er temaer om kroppen i kunsten, naturelementer i kunsten, abstrakt kunst og performance.

Kontakt mig, Lisbet Mogensen på mail: info@gallerylm.com eller ring på 24461699 eller kom ind i galleriet og få mere information om projektet. Tilmeldingsfrist er 1. 12. 2023.